Sukutapaaminen Tikkurilassa 18.-19.8.2018Tapaamisen yhteydessä pidettiin sukuseuran kokous 18.8.2018. Paikalla oli 30 suvun jäsentä.

Henkilövalinnat:
Puheenjohtajaksi valittiin Petteri Mannermaa. Sihteerinä jatkaa Anna-Liisa Mannermaa. Uutena rahastonhoitajana toimii Kristiina Mannermaa. Toiminnantarkastajaksi pyydettiin Lars Lindh ja varatoiminnantarkastajaksi Onni Laitinen. ATK-yhdyshenkilöksi alkoi Jukka Mannermaa.
Sukuneuvoston/hallituksen jäseniksi valittiin: Marjatta Kangasniemi, Harri Mannermaa, Heikki Aikio, Sirkku Vainio-Hynnilä, yksi paikka on varattiin Piippo-haaralle (Anna Adolfina)

Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 15€/v kaikilta. Jäsenmaksu maksetaan helmikuun loppuun mennessä.

Seuraava sukutapaaminen pidetään kesällä 2019.

Yhteydenpito, tiedottaminen:
Keskusteltiin sukuseuran kerättyjen tietojen ylläpitämisestä. Puheenjohtaja Raimo Mannermaa on tehnyt ison työn täydentämällä ja ylläpitämällä sukurekisteriä. Hän on tehnyt suvulle laajan, informatiivisen internet-sivuston, mennander.fi, ja ylläpitänyt sivustoa. Hän on tutkinut sukua ja siirtänyt mennader.fi-sivuston salatusta osiosta sukutiedot MyHeritage ohjelmaan. Internet-sivuston ylläpitoa koetetaan hajauttaa, koska nyt ylläpito on vain Raimo Mannermaan hallussa. Raimo Mannermaa jatkaa vointinsa/halujensa mukaan sukutietojen päivittämistä. Hallitus ja atk-yhdyshenkilö selvittelevät miten nettisivujen ylläpito ja sukutietojen täydennys jatkossa olisi järkevintä hoitaa.

Facebookiin on perustettu ryhmä ”Siikajokilaakson Mennander-Mannermaa suku”.

Ilmoitusasioiden kanavana käytetään sähköpostia, somea ym sähköisiä yhteydenpitokanavia perinteisten kanavien rinnalla.

Sukutapaamisen toisena päivänä tutustuimme Harri Mannermaan opastuksella Tikkurilan maalitehtaan toimintaan.