Sukutapaaminen Oulussa 2022

Sukuseuran kokoukseen osallistui 13 henkilöä, joista 7 oli jäsenmaksun maksanutta suvun jäsentä. Petteri Mannermaa osallistui kokoukseen etäyhteydellä Pietarista.

Henkilövalinnat:
Puheenjohtajana jatkaa Petteri Mannermaa, sihteerinä Anna-Liisa Mannermaa ja rahastonhoitajana Kristiina Mannermaa. Toiminnantarkastajaksi pyydettiin Onni Laitinen ja varatoiminnantarkastajaksi Leena Jalonen.
Hallituksessa/sukuneuvostossa on jäseniä sukuhaarojen mukainen määrä eli 6. Kahdesta sukuhaarasta ei kuitenkaan ole ollut edustajaa (Anna Adolfina, Abraham). Hallituksessa jatkavat Harri Mannermaa, Sirkku Vainio-Hynnilä ja Leena Laitinen. Uutena jäsenenä hallituksessa on Pirkko-Liisa Niskanen. Anna Adolfinan ja Abrahamin sukuhaaran edustajille jätettiin paikka auki. Hallituksen jäsenet toimivat samalla sukuhaarojensa yhteyshenkilöinä ja tiedottavat suvun tapahtumista ym. omalle piirilleen. Samoin he auttavat tiedon kulkemisessa suvulta hallitukseen päin.

Edellisessä, Pietarissa 2019 pidetyssä sukukokouksessa päätettiin järjestää koko perheen tapahtuma Pietarissa 2020. Tapaamista valmistelemaan perustettiin asiasta innostunut työryhmä, minkä vetäjäksi pyydettiin Kanerva Mannermaa. Maailmanlaajuinen Covid-19 pandemia kuitenkin sotki nämäkin suunnitelmat ja kaikki kokoontumiset kiellettiin. Tapahtumaa ei näin ollen voitu järjestää kotimaassa, eikä varsinkaan ulkomailla. Sukuseuran toiminta kuihtuu, jos mukaan ei saada aktivoitua nuorempia suvun jäseniä. Kaikki sukupolvet yhteen tuovan tapahtuman järjestäminen koetaan tärkeäksi ja sen toteuttamiseksi kootaan uusi suunnittelutyöryhmä. Tapahtuma järjestetään kahden vuoden kuluttua, 2024.

Sukuseuran kunniajäsenen, pitkäaikaisen puheenjohtajan Raimo Mannermaan kuollessa, sukuseuran internet-sivut lakkasivat toimimasta. Sivuille on koottu niin paljon suvun historiaa, että niille päätettiin etsiä uusi koti. Samassa yhteydessä sivuja päivitetään.

Raimo Mannermaan ja isänsä Ahti Mannermaan kokoamaa sukuaarteistoa on säilötty sukuseuran sihteerille. Tähän aarteistoon tutustuttiin sukukokouksen yhteydessä.