Sukutapaaminen Mäntyharjulla 2003

Kutsu Mäntyharjulle

Ahti Mannermaa
Toimintakertomus kaudelta 2001-2003

Sodankylän sukukokouksen 2001 jälkeen sukuseuran toiminta on keskittynyt seuraavien sukukokousten järjestämiseen: Mäntyharju 6.-8.6.2003, Oulu vuonna 2005 ja sukuseuran 100-vuotisjuhlakokous vuonna 2006.

Hallitus on järjestäytymisensä jälkeen pitänyt kirje- ja puhelinkokouksia. Välipalaa

Toimintasuunnitelma 2003-2006

Tulevien sukukokousten järjestämiseksi on päätetty esittää toimikuntien perustamista Mäntyharjun kokouksessa. Oulun kokous 2005 valmistelee 100-vuotisjuhlakokousta vuodelle 2006 Piippolaan.
Piippolan juhlakokouksen toimikunnan puheenjohtajaksi esitetään Tuomo Mannermaa, sihteeriksi Esko Junno, järjestelijäksi Matti Piippo, ohjelmiston suunnittelijatiimiksi Ahti ja Tuomo Mannermaa ja taloudenhoitajaksi Sirkku Aikio.

Talousarvio 2003-2005

Tulopuolelle on budjetoitu jäsenmaksutuloja n. 1000 euroa vuodessa, juhlakokoukseen 2006 mennessä n. 4000 euroa. Kustannuspuolella pääpaino on juhlakokouksen 2006 järjestelyissä (painatuskuluissa, ohjelmissa, tiloissa ja tarjoilussa). Oulun vuoden 2005 kokous on tavoitteena järjestää itsekustanteisesti niin ettei se olennaisesti rasittaisi sukuseuran taloutta.