Sukutapaaminen Mäntyharjulla 2003

Kutsu Mäntyharjulle

Ahti Mannermaa


Toimintakertomus kaudelta 2001-2003

Sodankylän sukukokouksen 2001 jälkeen sukuseuran toiminta on keskittynyt seuraavan Mäntyharjun sukukokouksen
6.-8.6.2003 sekä Oulun sukukokouksen vuonna 2005 ja sukuseuran 100-vuotisjuhla-kokouksen järjestelyihin vuonna 2006.

Välipalaa Hallitus on järjestäytymisensä jälkeen pitänyt kirje- ja puhelinkokouksia, joista kirjattiin merkittävin päätös sukukokouksen järjestämispäätös Mäntyharjulle 6.-8.6.2003.

Toimintasuunnitelma 2003-2006

Tulevien sukukokousten järjestämiseksi on päätetty esittää toimikuntien perustamista Mäntyharjun kokouksessa. Oulun kokous 2005 valmistelee 100-vuotisjuhlakokousta vuodelle 2006 Piippolaan.
Piippolan juhlakokouksen toimikunnan puheenjohtajaksi esitetään Tuomo Mannermaa, sihteeriksi Esko Junno, järjestelijäksi Matti Piippo, ohjelmiston suunnittelijatiimiksi Ahti ja Tuomo Mannermaa ja taloudenhoitajaksi Sirkku Aikio.

Talousarvio 2003-2005

Tulopuolelle on budjetoitu jäsenmaksutuloja n. 1000 euroa/vuodessa, kauden aikana yhteensä 2006 juhlakokoukseen mennessä n. 4000 euroa. Kustannuspuolella pääpaino on juhlakokouksen 2006 järjestelyissä painatuskuluissa, ohjelmissa, tiloissa ja tarjoilussa. Oulun kokous 2005 on tavoitteena järjestää itsekustanteisesti niin ettei se olennaisesti rasittaisi sukuseuran taloutta.