Toimintakertomus kaudelta 2006 – 2010Pihkalan tapaamisen yhteydessä saadut sukutiedot kirjattu sukutiedostoon.


Sukututkimuspyyntöjä on tullut Rasisten Mennander suvusta, jonka tietoja on haettu maakunta-arkistosta ja ne on päivitetty.


Myös H.I.M- suvun tietoja on näinä vuosina saatu päivitettyä.

HIM-puolison Alma-Augustan sukujuuria on täydennetty sitä mukaa, kun uusia tietoja on tullut ”Digiarkistoon” seurakuntasivuille.

Myös Taxell-suvun tietoja on saatu päivitettyä.


Sukuseuran hallitus on pitänyt yhteyttä toisiinsa sähköpostitse.


Seuran jäsenten jäsenmaksuvalmius on ollut erittäin heikkoa.


Seuran talous on kuitenkin pysynyt vakaana, kun menoja ei ole kirjattu.


Asiat kuitenkin menevät eteenpäin etana vauhdillakin.
Toimintasuunnitelma vuosille 2010 – 2014Tuleva tapaaminen pyritään sijoittamaan etelä, -keski-Suomeen.


Tarkoituksena on saada Helsingin evakot mukaan toimintaan ja päivittämään sukunsa tiedot.


Jäsenmaksujen perintää pyritään tehostamaan.


Jo esillä ollut Tuomaksen hautakivi saatetaan paikalleen, ennen seuraavaa tapaamista.
Talousarvio 2010 – 2014


Jäsenmaksutuloja pyritään saamaan lisää, miten ?


Tapaamiset järjestetään omakustannusperiaatteella ja vältetään isoja menoja. (Hautakivi ~2000€)